Indien u gebruik wenst te maken van de diensten die hieronder beschreven worden, gelieve contact op te nemen met onze expert

Gratis schatiingen

Nalatenschappen 

Verdeling van een erfenis

Verkoop

Verzekering

GRATIS SCHATTINGEN
Met het oog op verkoop, komen wij GRATIS uw zilverwerk, beeldhouwwerken, schilderijen, porselein, meubelen, design, wijn, kwaliteitsobjecten bij uw thuis schatten.
U kan ook digitale foto’s opsturen. Onze expert kan dan een indicatieve waarde geven van de kunstwerken of objecten die u wenst te verkopen. Vergeet echter niet de maten van het object of het kunstwerk door te geven alsook een volledige beschrijving (signatuur, materiaal, staat, ..etc).

NALATENSCHAPPEN EN VERDELING VAN EEN ERFENIS
NALATENSCHAPPEN
Wanneer een geliefd persoon overlijdt, moeten een aantal administratieve formaliteiten vervuld worden. De notaris zal heel wat van de administratieve rompslomp voor u doen. Is er een kunstcollectie in de nalatenschap, dan zal deze deel uitmaken van de inboedel en zal ze ook aangegeven moeten worden. Om u bij te staan bij deze formaliteiten kunnen de experten van Galerie Athena u helpen met de waardebepaling van deze collectie. Dit gebeurt geheel onafhankelijk en op een zo objectief mogelijke manier.

VERDELING
Als er meerdere erfgenamen zijn en elke erfgenaam wil een of meerdere stukken behouden, dan zal er een verdeling moeten gebeuren. Ook hiervoor heeft men een schattingsrapport nodig om een zo eerlijk mogelijke en objectieve verdeling te kunnen doen. Onze experten kunnen dit rapport leveren en zij kunnen ook helpen bij de eigenlijke verdeling. Een onafhankelijke raadgever kan u begeleiden bij het zo goed mogelijk laten verlopen van dit proces om problemen bij de verdeling te vermijden.

VERKOOP
Wanneer de erfgenamen beslissen om een collectie of een deel van de collectie te verkopen, kan de expert van Galerie Athena advies verlenen en deze stukken in de meest geschikte veiling plaatsen met het oog op verkoop.

VERZEKERING
Wanneer met zorg een kunst- of antiekcollectie samengesteld werd, wil men die ook zo goed mogelijk verzekeren. Onze experten kunnen u helpen bij het afsluiten van een verzekeringscontract of u bijstaan bij een schadegeval.