304. TRIPTIEK IN TAPISSERIE

De graflegging. 17d eeuw. (Kader 71 x 95 cm).

Schatting: van 200 € tot 300 €